คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (พ.ค.2560)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Read more

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน พ.ค.2560)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (อาคารอำนวยการชั้นล่าง)

Read more