อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักศึกษา อวท. และนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares