คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน พ.ค.2560)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (อาคารอำนวยการชั้นล่าง)

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares