ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    |   Ubon Ratchathani Technical College

ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 5  ถนน เเจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045 255047 , 045240577
โทรสาร : 045240576
อีเมล : utcubon@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares