Fix it Center THAILAND 4.0

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ครู-บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดศูนย์ Fix it Center THAILAND 4.0 (ศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน) ซึ่งในศูนย์ได้เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ,การฝึกอบรมการจัดทำแผนธุรกิจและเทคนิคการขายเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน (TOP-UP) โดย แผนกวิชาการบัญชี ,การฝึกอบรมการทำเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (TOP-UP) โดย แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมบำรุง แผนกวิชาช่างยนต์,แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares