แจ้งเปลี่ยนแปลงใบสมัครกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2560

แจ้งเปลี่ยนแปลงใบสมัครกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐

Download ประกาศเเจ้งเปลี่ยนเเปลงใบสมัคร

Download แบบฟอร์มใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares